Genealogy Tree Family:  Bernard

Please select the genalogy tree and the ancestors of the family starting with:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
(***** = personal data protected by law)
 Name Born Death Husband/Spouse Father Mother
 Bernard Michel **** **** Prager Tanga
Claude Bernard Jeannette Cote
 Bernard Micheline **** **** Gagne Michel
Josaphat Bernard Yvette Larvée
 Bernard Micheline **** **** Besson Jean-Yves
Pierre Bernard Fernande Croft
 Bernard Michelle **** **** Desfosses Jacques
 Bernard Michelle **** **** Rodrigue Rheaume
 Bernard Michelle **** **** Gendreau Bernard
 Bernard Moise 1862 Laberge Rose-Anna
Michel Bernard Catherine Robidoux
 Bernard Monika **** **** Lachance Mathieu
Rene Quirion Manon Bernard
 Bernard Monique **** **** Mathieu Jacques
Omer Bernard Alice Doyon
 Bernard Monique **** **** Richard Normand
Gerard Bernard Alice Robidoux
 Bernard Monique **** **** Rioux Gerard-Magella
 Bernard Monique **** **** Rene Bernard Pauline Joly
 Bernard Muriel **** **** Vachon Alyre
 Bernard Murielle **** **** Gagne Louis-Marie
Josaphat Bernard Yvette Larivée
 Bernard Murielle **** **** Poirier Rene-Jean
Jean-Guy Bernard Rolande Lirette
 Bernard Nancy **** **** Dumais Danis
Alain Bernard Louise Leblanc
 Bernard Nancy **** **** Ruest Alain
 Bernard Napoleon 23 Oct 1852 Latour Josephine
Louis Bernard Angele Larocque
 Bernard Napoleon 1868 Bernard Marie-Delvina
Alexandre Bernard Marie Mathieu
 Bernard Napoleon 12 Mar 1869 Phaneuf Regina
Isidore Bernard Edesse Rodier
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64    1081 - 1100 of 1377 Ancestors
Legal Disclaimer  |  Contact us  |  Our Mission  |  Partners Link  |  Your Genealogy Tree
Copyright © NosOrigines.qc.ca 2015