Genealogy Tree Family:  Bernard

Please select the genalogy tree and the ancestors of the family starting with:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
(***** = personal data protected by law)
 Name Born Death Husband/Spouse Father Mother
 Bernard Paul-Henri **** **** Poulin Patricia
Joseph Bernard Florence Veilleux
 Bernard Paule **** **** Doyon Gabriel
 Bernard Pauline **** **** Ouimet Clement
Odilon Bernard Florence Simard
 Bernard Pauline **** **** Cloutier Lionel
 Bernard Pauline **** **** Baillargeon Paul
Joseph Poulin-Bernard Marie-Jeannette Métivier
 Bernard Pauline **** **** Jeffs Stephen
Marcel Bernard Maxine Hills
 Bernard Pauline **** **** Pare Normand
Bernard, Robert Gilbert, Thérèse
 Bernard Pelagie 22 Mar 1774 27 Feb 1805 Perusse Modeste
Jean Bernard Francoise Richard
 Bernard Pelagie 26 Apr 1778 09 Oct 1804 Auger Louis
Pierre Bernard Marguerite Hubert
 Bernard Phileas 1857 Soucy Oliva
Ferdinand Bernard Marguerite Fortier
 Bernard Phileas 1866 1970 Jolicoeur Virginie
Lessard Elise
Hubert-Olivier Bernard Anastasie Poulin
 Bernard Philemon 1865 Manseau Marie-Parmelie-Aurelie
Onésime Bernard Émilie Martel
 Bernard Philibert 02 Nov 1875 29 Oct 1916 Doiron Marie-Laura-Gratia
Joseph Bernard Esther Guillemet
 Bernard Philibert 14 May 1882 19 Mar 1964 Shink Elmire
Etienne Bernard Philomene Aube
 Bernard Philippe 07 Jun 1908 08 Jan 1989 Gauthier Beatrice
Charles Bernard Mathilde Caron
 Bernard Philomene 1837 Lupien Onesime
Toussaint Bernard Reine Gaudet
 Bernard Philomene 20 May 1837 Bilodeau Octave
Louis Bernard Louise Mathieu
 Bernard Philomene 10 Jul 1837 15 Mar 1910 Larochelle Simeon
Francois-Xavier Bernard Marie Richard
 Bernard Philomene 1843 Carbonneau Jean-Baptiste
Olivier Bernard Anastasie Garant
 Bernard Philomene 12 Jul 1843 11 Mar 1924 Roy Pierre
Antoine Gonthier Francoise Roy
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64    1081 - 1100 of 1295 Ancestors
Legal Disclaimer  |  Contact us  |  Our Mission  |  Partners Link  |  Your Genealogy Tree
Copyright © NosOrigines.qc.ca 2014