Genealogy Tree Family:  Bernard

Please select the genalogy tree and the ancestors of the family starting with:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
(***** = personal data protected by law)
 Name Born Death Husband/Spouse Father Mother
 Bernard Leonie 1880 1961 Lambert Olivier
 Bernard Leonille 25 Feb 1849 Coulombe Pierre
Stanislas Bernard Marguerite Auger
 Bernard Leontine 24 Apr 1891 16 Sep 1961 Brais Anatole
Léandre Bernard Emma Chicoine
 Bernard Leopold 02 Mar 1912 14 Nov 1995 Giroux Reine
BERNARD, Arthur AUCLAIR, Sophie
 Bernard Leopold 1916 20 Jan 2013 Boucher Alberta
Elzear Bernard Marie Veilleux
 Bernard Leopold **** **** Lalonde Marie-Paule
Jos. Bernard Marie-Blanche Hutubise
 Bernard Linda **** **** Sylvain Ghislain
Romeo Bernard Chantal McGee
 Bernard Lionel 1916 2004 Beliveau Cecile
Odias Bernard Cécile Mathieu
 Bernard Lionel **** **** Drouin Lucienne
Ludger Bernard Angelina Poulin
 Bernard Lionel **** **** Turcotte Yolande
Neree Bernard Angeline Breton
 Bernard Lise **** **** Bédard Claude
Albert Bernard Jacqueline Thibault
 Bernard Lise **** **** Montpetit Gerald
 Bernard Lise **** **** Salvas Michel
 Bernard Lise **** **** Cloutier Daniel
Joseph Bernard Marie-Marthe Roy
 Bernard Lise **** **** Gosselin Richard
Gaston Bernard Marie-Ange Poirier
 Bernard Lisette **** **** Loiselle Yves
Maurice Bernard Blanche Dupuis
 Bernard Lisette **** **** Vachon Carol
Germain Bernard Juliette Audet
 Bernard Lisette **** **** Roy Rene
Ozanam Bernard Therese Carbonneau
 Bernard Lorenzo 1905 Cullen Therese
Honore Bernard Angelie Ouellet
 Bernard Lorenzo 1913 Roy Anna
Alexandre Bernard Josephine Poulin
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64    1081 - 1100 of 1923 Ancestors
Legal Disclaimer  |  Contact us  |  Our Mission  |  Partners Link  |  Your Genealogy Tree
Copyright © NosOrigines.qc.ca 2017