Genealogy Tree Family:  Bernard

Please select the genalogy tree and the ancestors of the family starting with:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
(***** = personal data protected by law)
 Name Born Death Husband/Spouse Father Mother
 Bernard Luc **** **** Patenaude Rita
 Bernard Luc **** **** Lavoie Marlene
Arthur Bernard Eliette Dallaire
 Bernard Luc **** **** Renaud Nadine
Armand Bernard Gisele Laforge
 Bernard Luce 1825 Beaudoin Hubert
Guillaume Bernard Genevieve Guay
 Bernard Lucette **** **** Coulombe Guynemer
Albert Bernard Rose Sanschagrin
 Bernard Lucia 02 Nov 1891 26 Mar 1956 Charest Thomas
William Bernard Ellee Drouin
 Bernard Lucie 1845 Poulin Theodore
Joseph Bernard Noflette Bolduc
 Bernard Lucie 13 Dec 1851 Arsenault Philippe
Joseph Bernard Lisette Gallant
 Bernard Lucie 03 Feb 1862 01 Jun 1930 Duval Charles
Alexandre Bernard Marie Mathieu
 Bernard Lucie 1913 Lord Raymond
Jopseph Bernard Alida Bernard
 Bernard Lucie **** **** Groleau Charles-Edouard
 Bernard Lucien 1916 22 Mar 2003 Marchand Aurore
 Bernard Lucien **** **** Fecteau Marguerite
Godfroy-Francois Bernard Agathe Jolicoeur
 Bernard Lucien 23 Jul 1923 12 Oct 1965 Legare Simone
Pierre Bernard Emma Martineau
 Bernard Lucien 24 Jan 1925 14 Jan 1966 Roy Annette
Mathias Bernard Odelie Macameau
 Bernard Lucien **** **** Bergogne Therese
Yvon Bernard Rosanna Maille
 Bernard Lucienne 1910 Talbot Laurent
Amédée Bernard Lucie Turcotte
 Bernard Lucienne 13 Aug 1912 19 Jun 1971 Yelle Jean
Joseph Bernard Florida Marleau
 Bernard Lucienne **** **** Lebel Eugene
Bonaventure-Bona Bernard Clarisse Cormier
 Bernard Lucienne-Colette-Nicole **** **** Daigneau Raymond
Oscar Bernard Marie-Blanche Cournoyer
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64    1081 - 1100 of 1810 Ancestors
Legal Disclaimer  |  Contact us  |  Our Mission  |  Partners Link  |  Your Genealogy Tree
Copyright © NosOrigines.qc.ca 2017